Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 12. 2. 2018 v knižnici v Kubrej a zúčastnilo sa ho 31 recitátorov. Umiestneným žiakom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. 

  Víťazi školského kola:

  Poézia:            

  II. kategória:   1. miesto - Timur Piaček, 5. B

                         2. miesto - Tomáš Kuník, 6. A

                         3. miesto - Katarína Balážová, 6. A

                                          Paulína Mésárošová, 6. B

   

  III. kategória:  1. miesto - Timur Tománek, 8. A

                         2. miesto - Ráchel Bučeková, 8. A

                         3. miesto - Alexandra Kmentová, 8. A

   Próza:

  II. kategória:   1. miesto - Martina Matejková, 6. A

                         2. miesto - Barbora Jenčová, 6. A

                         3. miesto - Hana Tylková, 6. B

                                           Zuzana Mareková, 6. A

   

  III. kategória:  1. miesto - Ema Jenčová, 8. A

                         2. miesto - Boris Liška, 7. B

                         3. miesto - Júlia Havjerová, 7. B

   

   

   

 • Obrovský úspech na Trenčianskom robotickom dni

  Vo štvrtok 15. februára 2018 sa uskutočnil už 13.-ty ročník Trenčianskeho robotického dňa. Tento raz mala naša škola silné zastúpenie v zložení Radka Bohušová (3. A), Katka Ragány (4. C), Lucka Ševčovičová (6. A), Aurel Brezan (5. C), Tomáš Szarka (5. C), Benjamín Trokan (5. A), Viliam Ďurík (5. A), Martin Šamaj (6. A), Zuzka Mareková (6. A) a Juraj Marek (5. B). Spolu sme predstavili štyroch robotov v kategóriách Follower Easy <16 a Free Style <16. Nečakané víťazstvo robota s názvom GETITPAK v kategórii Free Style <16 potešilo jeho autorov - Martina, Zuzku a Juraja. Špeciálnu pochvalu dostali aj dievčatá - Lucka, Katka a Radka. Zaujať porotu na celoslovenskej úrovni je naozaj výnimočné. Veríme, že týmto úspechom podporíme nové nápady a o rok sa podujatia zúčastníme opäť.

 • Súťaž Boffin

  Naši žiaci sa počas Trenčianskeho robotického dňa zapojili aj do súťaže v skladaní elektronických obvodov pomocou stavebnice BOFFIN. Najlepšie sa darilo Benjamínovi Trokanovi (5. A), ktorý skončil na krásnom 1. mieste. Druhé miesto si vybojovala Zuzka Mareková (6. A) a tretiu priečku obsadil Martin Šamaj (6. A). Blahoželáme všetkých zúčastneným žiakom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Prednáška  VĹČATÁ.SK

  V stredu 14. februára 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška na tému Videohry na výučbu programovania, ktorú realizoval portál www.vlcata.sk s podporou Nadácie Orange. Dozvedeli sme sa mnoho noviniek zo sveta programovania v základných školách a spoznali nové trendy v oblasti videohier. Veríme, že poznatky už čoskoro využijeme vo vyučovacom procese.

   

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Krúžok Baby Barbell

       Dňa 31. 1. 2018 sa uskutočnila prvá súťaž detí z krúžku Baby Barbell. Slúžila na kontrolu výkonnosti pred nastavajúcim ligovým ročníkom mladších žiakov, nakoľko sa tejto súťaže ako jediný zo Slovenska zúčastňujeme s dvomi družstvami.  Sme veľmi spokojní s predvedenou výkonnosťou. Pevne veríme, že náš tím bude aj tento rok bojovať o medailové umiestnenia spomedzi 12 družstiev z celého Slovenska. S podporou rodičov, trénerov a vedenia školy sa budeme snažiť vzorne reprezentovať mesto Trenčín.

   

 • Celoslovenská súťaž EXPERT - geniality show 2017/2018

  Najúspešnejší súťažiaci našej školy:

  5. ročník - Čarnogurský MichalVšetkovedko - 6. miesto

  8. ročník - Bašo Patrik - Svetobežník - 1. miesto, Tajomstvá prírody - 45. miesto

  8. ročník - Miškolci MarekDo you speak English - 9. miesto, Tajomstvá prírody - 15. miesto

  8. ročník - Čarnogurský MatúšMozgolamy - 15. miesto

  9. ročník - Vladárová ŽofiaDejiny, udalosti, umenie - 31. miesto

 • Všetkovedko

         

       Vo štvrtok 1. februára 2018 si deti domov odniesli diplomy a odmeny od Všetkovedka. Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ, ktorá sa uskutočnila 30. novembra 2017. Cieľom súťaže bolo dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu. Všetkovedkov test obsahoval otázky z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatiky, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Čiže z každého rožka troška. Deti si overili, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov našej školy. Medzi 30 % najúspešnejších Všetkovedkov patrilo 25 žiakov. Všetkovedkovým učňom sa stali dvadsiati. Najúspešnejšími druhákmi boli Marek Dulák, Oliver Bajza, Alica Kubínyiová a Veronika Vrzoňová, z tretiakov Matyáš Šulek. Zo štvrtákov to boli Matúš Bača, Karolína Hlaváčová a Tomáš Kleman a z piatakov Michal Čarnogurský. Minulý rok pribudol nový titul Všetkovedko školy , ktorý aj tento rok získal Michal Čarnogurský z V. A triedy. Všetkým účastníkom súťaže Všetkovedko srdečne blahoželáme!


 • Lyžiarsky výcvik - Čertov (22. 1. - 26. 1. 2018)

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - Čertov (22. 1. - 26. 1. 2018) boli pridané fotografie.

 • Matematická olympiáda

  Dňa 24. januára 2018 sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii piatakov nám veľkú radosť urobili Timea Leah Masár (1. miesto) a Michal Čarnogurský (2. - 6. miesto). Srdečne blahoželáme!

 • Prihláška na SŠ - dôležité termíny

  Do 1. 2. 2018 príde žiak alebo jeho rodič za výchovnou poradkyňou, aby mu dala tlačivo „Predbežný záujem o SŠ“ potrebné k vypísaniu prihlášky na SŠ s talentovou skúškou (umelecké, športové, bilingválne, zdravotnícka – masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo). Na základe tlačiva „Predbežný záujem o SŠ“ vytlačí výchovná poradkyňa prihlášku na SŠ s talentovou skúškou, ktorú následne podpisuje rodič, žiak aj pediater.

   

  Do 15. 2. 2018 odovzdať vyplnenú (podpísanú) prihlášku výchovnej poradkyniK vyplnenej prihláške treba doložiť kópie diplomov a ocenení. Po podpise riaditeľom školy, opečiatkovaní a roztriedení budú prihlášky odoslané základnou školou na príslušné stredné školy.

   

  25. 3. – 15. 4. 2018  talentové skúšky na SŠ (presný termín si určujú SŠ - treba sledovať ich webové stránky).

   

  Kritériá prijímacích skúšok majú školy uvedené na svojich webových stránkach.

   

  21. 3. 2018          TESTOVANIE  9

  26. 3. 2018 tlač prihlášok na ostatné SŠ, vrátane 8-ročných gymnázií (SŠ bez talentovej skúšky). Následne ich vypĺňanie (pediater, podpisy, pečiatky).

   

  Do 10. 4. 2018 odovzdať výchovnej poradkyni vyplnené prihlášky na ostatné SŠ  aj na 8-ročné gymnáziá (SŠ bez talentovej skúšky). Na stránke škôl si treba všímať kritériá prijatia. K vyplneným prihláškam doložte kópie diplomov a ocenení.

   

  14. 5. 2018            1. kolo prijímacích skúšok na SŠ - 1. termín

  17. 5. 2018            1. kolo prijímacích skúšok na SŠ - 2. termín    

                             (presný čas je potrebné sledovať na webovej stránke príslušnej SŠ)

   

  Po vyrozumení prijatia na SŠ, v ktorom je uvedený aj termín zápisu, si zákonný zástupca žiaka preberie od  výchovnej poradkyne ZŠ (v kabinete výchovného poradenstva) Zápisný lístok, s ktorým ide žiak na zápis.

  Po vyrozumení neprijatia na SŠ môže rodič písať odvolanie alebo žiak pôjde na 2. kolo prijímacích skúšok, ktorého termín niektoré SŠ zverejnia do 6. 6. 2018.

   

 • Vychutnávame si zimu

  Do galérie Vychutnávame si zimu boli pridané fotografie.

 • Súťaž - logo školy

  Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín

  vyhlasuje

  SÚŤAŽ

  logo školy

   

  Znázornite logo vystihujúce našu školu: jej záujmy, úspechy, aktivity, polohu...

  Podmienky:

                - štvorcový formát

                - papierová verzia: veľkosť 15 x 15 cm

                                               - odovzdať p. uč. Majchrákovej

                - grafická verzia: veľkosť neobmedzená (ale štvorcová)

                                               - posielať na: evamarekova12@gmail.com

                - do 31. 1. 2018

                

  Kontaktná osoba v prípade otázok: p. uč. Majchráková

   

  Logá bude vyhodnocovať porota zložená zo 7 členov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. 2. 2018. Výherné logo bude reprezentovať našu školu v rôznych súťažiach či podujatiach počas nasledujúcich rokov.

   

  Zapojte sa a vyhrajte zaujímavú sladkú odmenu !!!

   

   

 • Vianočné prianie

  Prajeme Vám pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a všetko najlepšie v novom roku 2018.

  kolektív ZŠ Kubranská

 • Sviatok sv. Lucie

  Do galérie Sviatok sv. Lucie boli pridané fotografie.

 • Vianočné trhy

  Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

 • Vianočné trhy

  Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, známi!

  Srdečne Vás pozývame na tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia dňa 11. decembra 2017 od 15:00 - 17:00 hod. v priestoroch našej školy. Tešíme sa na Vás!

 • English spelling competition

  Dňa 4. decembra 2017 sa v našej škole konala súťaž v hláskovaní - English spelling competition. Súťaže sa zúčastnilo 12 najšikovnejších žiakov z tried 3. A, 4. B a 4. C.

  Najúspešnejšími žiakmi boli:

  1. miesto - George Gramblička, 3. A

  2. miesto - Julka Benková, 3. A

  3. miesto - Nelka Matěnová, 4. C

  Blahoželáme!

 • Návšteva sv. Mikuláša

  Do galérie Návšteva sv. Mikuláša boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo Olympiády zo SJL

  Dňa 29. novembra 2017 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša žiačka Ráchel Bučeková z 8. A skončila na krásnom 3. mieste. Ráchelke blahoželáme a ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
  Kubranská 80
  911 01 Trenčín

  Poloha vchodu do areálu školy:
  N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
 • (+421) 32-7434-008
  Fax: 032-7432-755
  vedúca ŠJ: (+421) 32-7442-930

Fotogaléria