Navigácia

 • Úspešný deň v Košiciach

  Dňa 18. apríla 2018 sa pod záštitou UPJŠ v Košiciach uskutočnilo celoslovenské finále súťaže žiakov základných škôl v programovaní hier. Našu školu reprezentovali tri družstvá. Mimoriadnym úspechom je to, že každé z nich získalo ocenenie v určitej kategórii. Tím v zložení Ráchel Bučeková (8. A) a Alexandra Kmentová (8. A) získali ocenenie za najlepšiu hru v programe Scratch. Tím v zložení Barbora Jenčová (6. A), Katarína Balážová (6. A) a Martina Matejková (6. A) bol ocenený za najlepšiu prácu s hernými módmi. Najvýraznejší úspech dosiahlo družstvo v zložení Matej Pučko (6. A), Júlia Maliariková (6. A), Martin Šamaj (6. A) a Zuzana Mareková (6. A), ktoré sa v celkovom hodnotení umiestnilo na vynikajúcom 3. mieste. Všetkým programátorom blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov.

  Ing. Eva Mareková

   

 • Robíme projekty na európskej úrovni

  V dňoch 12. – 14. 4. 2018 sa učiteľka Ing. Eva Mareková zo Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín zúčastnila medzinárodného seminára eTwinningCoding and Robotics v meste Lisabon, Portugalsko. Vďaka účasti na seminári sa jej podarilo spoznať viacerých kolegov z celej Európy a získať tak zaujímavé kontakty na perspektívnych spolupracovníkov v projektoch plánovaných do budúcnosti. Zároveň získala nové znalosti a zručnosti v oblasti kódovania a robotiky. Seminára sa celkove zúčastnilo osemdesiat vyučujúcich z jedenástich európskych krajín. Takéto zloženie účastníkov seminára vytvorilo predpoklady pre to, aby sa spolupráca v eTwinningových projektoch naďalej úspešne rozvíjala, získavala nové impulzy, prinášala nové nápady.

  Počas troch dní absolvovala vyučujúca rôzne prednášky a workshopy na témy Nástroje Web 2.0, Gamifikácia, Kódovanie a Robotika, Tvorba projektov, Spoznávacie aktivity či Pracovné skúsenosti. Ako jeden z najzaujímavejších workshopov sa javil najmä workshop, v ktorom vyučujúca pracovala s robotickou stavebnicou micro:bit pod vedením odborných školiteľov.

  Samozrejme, ostal priestor aj na voľnočasový program, ktorý sa niesol v znamení poznávania Lisabonu v autíčkach TUK TUK a následnom galavečeri v poprednej lisabonskej reštaurácii s programom zameraným na portugalské umenie.

  Mgr. Milan Marton

  Viac sa dozviete aj na: 

  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/slovensky-etwinning-v-lisabone/41522-clanok.html

   

 • Matematická olympiáda

  17. apríla 2018 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Medzi úspešných riešiteľov patrili títo žiaci našej školy:

  Kategória Z6:

  1. - 2. miesto: Zuzana Mareková, 6. A, Martin Šamaj, 6. A

  4. - 7. miesto: Katarína Balážová, 6. A

  8. miesto: Lucia Ševčovičová, 6. A

  9. - 16. miesto: Tomáš Kuník, 6. A, Matej Pučko, 6. A

   

  Kategória Z7:

  4. - 5. miesto: Radoslav Michal, 7. B

   

  Kategória Z8:

  2. - 3. miesto: Patrik Bašo, 8. A

  5. miesto: Ráchel Bučeková, 8. A

   

  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

 • Pozvánka na brigádu

  Pozývame Vás na prvú školskú brigádu dňa 21. 4. 2018 od 9. hodiny. Prineste si pracovné oblečenie, rýľ a dobrú náladu :) Potešia akékoľvek rastliny do skalky alebo kvetinového kruhu, bylinkovej špirály, drevené palety, štetce, farby, záhradná hadica. Všetci ste srdečne vítaní!

  (Ďalšia brigáda bude začiatkom mája.)

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  https://zskubranskatn.edupage.org/files/zapisxx.gif

  Základná škola, Kubranská 80, Trenčín, oznamuje rodičom, že:

   

  - zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 do klasických tried sa uskutoční v dňoch 10. 4. 2018 a 11. 4. 2018, v čase od 14. hodiny do 17. hodiny na prízemí v I. budove.

  zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 do tried pre všeobecne intelektovo nadané deti sa uskutoční  v dňoch 11. 4. 2018 a 12. 4. 2018 od 14. hodiny do 17. hodiny na I. poschodí v I. budove. Viac informácií nájdete na www.nadanedietatrencin.eu

   

  Prečo si vybrať našu základnú školu?

  - výhodná poloha v krásnom prírodnom prostredí,

  - individuálny prístup k žiakom,

  - špeciálny pedagóg,

  - pestrá ponuka krúžkov,

  - v priestoroch školy súkromná umelecká škola,

  - zaujímavé akcie pre deti a rodičov,

  - organizovanie pobytov v škole v prírode, výletov,

  - zaujímavá popoludňajšia činnosť v školskom klube detí,

  - možnosť stravovania sa v školskej jedálni.

   

  Na zápis si treba priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. K rozhodnutiu o prijatí žiaka je potrebný súhlas oboch rodičov. V prípade, že sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže zúčastniť zápisu, je potrebný písomný súhlas so zápisom.

  Možnosť vyplniť potrebné tlačivo aj doma - stiahnite si: zapis.pdf

   

  Tešíme sa na stretnutie s budúcimi prvákmi.

   

  Učitelia ZŠ Kubranská 80, Trenčín

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  V piatok 6. apríla 2018 sa v rodisku Jána Smreka v Melčiciach - Lieskovom konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Veľký úspech dosiahol Danko Herák z 2. B, ktorý v próze I. kategórie skončil na krásnom 3. mieste. Účastnický diplom si odniesol aj Timur Tománek z 8. A, ktorý nás reprezentoval v poézii III. katogórie. Blahoželáme!

 • Máme nové logo školy

  6. apríla 2018 sa v školskej jedálni uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Logo školy, do ktorej sa zapojilo 39 žiakov prvého aj druhého stupňa. Autorom víťazného návrhu sa stal Timur Tománek z 8. A, ktorému pán riaditeľ odovzdal sľúbenú sladkú odmenu. Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. 

 • Máme nové logo školy

  Do galérie Máme nové logo školy boli pridané fotografie.

 • Beseda s ilustrátorkou

  5. apríla 2018 sa žiaci 5. C, 6. A, 6. B a 8. A zúčastnili besedy s ilustrátorkou Jankou Dankovou, ktorá im veľmi zaujímavo porozprávala o svojej práci. 

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov sme aj tento rok poňali netradične. Z ôsmakov a deviatakov sa na jeden deň stali učitelia, ktorí sa snažili odovzdať vedomosti deťom prvého až piateho ročníka. A ako to dopadlo? Nadšení boli žiaci aj ich „noví“ učitelia. Tí však priznali, že to nebolo vôbec jednoduché. :-)

 • Deň vody

  Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 14. marca 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Daniel Herák (2. B), Daniel Blahovec (4. C), Timur Piaček (5. B), Martina Matejková (6. A), Ema Jenčová (8. A) a Timur Tománek (8. A). Úspešnými boli nasledujúci žiaci:

  I. kategória - próza: Daniel Herák - 3. miesto, postup do okresného kola

  I. kategória - poézia: Daniel Blahovec - 3. miesto

  III. kategória - poézia: Timur Tománek - 2. miesto, postup do okresného kola

  Všetkým žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy a postupujúcim  prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

   

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia ZŠ, 

  dovoľujeme si Vás osloviť vo chvíli, keď máte možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2% (3%) z Vašich minuloročných daní a súčasne sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie poskytované  našou školou. Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na podporu vzdelávacích projektov a skvalitnenie vyučovania v prospech Vašich detí. Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie a pomoc.

  Občianske združenia pri ZŠ Kubra  -  ARCHA

  Kubranská 80, 911 01 TRENČÍN 

  Identifikačné číslo organizácie (IČO):  42284708

  Vyhlásenie 2 % - tlačivo na stiahnutie:  vyhlasenie_2___ARCHA.pdf


  Občianske združenie DELFÍN v Trenčíne

  Kubranská 80, 911 01 TRENČÍN

  Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37912691

  Vyhlásenie 2 % - tlačivo na stiahnutie:   vyhlasenie_2___DELFIN.pdf


 • Regionálne majstrovstvá základných škôl v šachu družstiev

  Šach je jedinečná hra plná prekvapení, možností a nečakaných zvratov. Rozvíja tvorivé myslenie, je zdrojom zábavy, poskytuje priestor na súťaženie. Súťaže v šachu štvorčlenných družstiev trenčianskeho regiónu sa 14. 3. 2018 zúčastnili aj naši žiaci. Našu školu reprezentovali dve družstvá v zložení A. Karapetsas, M. Šamaj, J. Marek, Z. Mareková (A družstvo) a J. Mitocha, S. Kubica, P. Ďurík a N. Matěnová (B družstvo). V konfrontácii so šachistami viacerých trenčianskych i mimotrenčianskych škôl náš A tím dokázal svoje kvality a postúpil do krajského kola z fantastického prvého miesta. Šachistom ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v ďalšom kole súťaže. 

 • Úspech v športovej gymnastike

  V nedeľu 11. 3. 2018 sa Patrik Pavlíček z 8. A zúčastnil Slovenského pohára v športovej gymnastike, ktorý sa konal v Prievidzi. V náročnom povinnom šesťboji obhájil prvenstvo aj napriek tomu, že v kategórii starších žiakov súťaží v tomto roku po prvýkrát.Blahoželáme!

 • Čitateľský oriešok

  Aj tento školský rok sa žiaci, ktorí radi čítajú, kreslia a sú tvoriví, zapojili do 4. ročníka súťaže Čitateľský oriešok, organizovanou  vydavateľstvom Raabe. Druháci a štvrtáci sa prelúskali dvoma veselými príbehmi a našli v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Potom sa zahrali na umelcov – vymysleli postavičkám z oboch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslili ho na jeden výkres. Do súťaže sa zapojilo 64 detí, odborná porota vybrala tieto práce: 

  2. A -  Nela Šulková, Timotej Hudec,

  4. C - Nela Matěnová, Hanka Škrovánková, Ema Husárová, Viktor Novosad.

  Milí rodičia, podporte tieto deti svojím lajkom a pomôžte im získať ocenenie verejnosti. Oceníte tým nielen šikovnosť týchto detí, ale aj prácu ich pani učiteliek. Fotogalériu postupujúcich prác nájdete na Facebooku Raabe. 

  Hlasovanie končí 23. marca 2018.

  Ďakujeme za spoluprácu.                                                                                            

  Mgr. Erika Zahradníková

  Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

  Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

  Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

 • Deň otvorených dverí

 • Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

  14. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii, žiaci 2. - 4. ročníka. V školskom kole sa stretlo 35 súťažiacich a v silnej konkurencii boli úspešní títo žiaci:

  Prednes poézie:

  1. Daniel Blahovec 4. C

  2. Michal Suchovský 3. C

  3. Lucia Scheerová 2. A

  Prednes prózy:

  1. Daniel Herák - 2. B

  2. Filip Čulák - 2. A

  3. Matyáš Šulek - 3. A

      Petra Šuťaková 4. B

  Víťazi nás budú reprezentovať 14. 3. 2018 v obvodnom kole. 

   

 • Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

  Školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 12. 2. 2018 v knižnici v Kubrej a zúčastnilo sa ho 31 recitátorov. Umiestneným žiakom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. 

  Víťazi školského kola:

  Poézia:            

  II. kategória:   1. miesto - Timur Piaček, 5. B

                         2. miesto - Tomáš Kuník, 6. A

                         3. miesto - Katarína Balážová, 6. A

                                          Paulína Mésárošová, 6. B

   

  III. kategória:  1. miesto - Timur Tománek, 8. A

                         2. miesto - Ráchel Bučeková, 8. A

                         3. miesto - Alexandra Kmentová, 8. A

   Próza:

  II. kategória:   1. miesto - Martina Matejková, 6. A

                         2. miesto - Barbora Jenčová, 6. A

                         3. miesto - Hana Tylková, 6. B

                                           Zuzana Mareková, 6. A

   

  III. kategória:  1. miesto - Ema Jenčová, 8. A

                         2. miesto - Boris Liška, 7. B

                         3. miesto - Júlia Havjerová, 7. B

   

   

   

 • Obrovský úspech na Trenčianskom robotickom dni

  Vo štvrtok 15. februára 2018 sa uskutočnil už 13.-ty ročník Trenčianskeho robotického dňa. Tento raz mala naša škola silné zastúpenie v zložení Radka Bohušová (3. A), Katka Ragány (4. C), Lucka Ševčovičová (6. A), Aurel Brezan (5. C), Tomáš Szarka (5. C), Benjamín Trokan (5. A), Viliam Ďurík (5. A), Martin Šamaj (6. A), Zuzka Mareková (6. A) a Juraj Marek (5. B). Spolu sme predstavili štyroch robotov v kategóriách Follower Easy <16 a Free Style <16. Nečakané víťazstvo robota s názvom GETITPAK v kategórii Free Style <16 potešilo jeho autorov - Martina, Zuzku a Juraja. Špeciálnu pochvalu dostali aj dievčatá - Lucka, Katka a Radka. Zaujať porotu na celoslovenskej úrovni je naozaj výnimočné. Veríme, že týmto úspechom podporíme nové nápady a o rok sa podujatia zúčastníme opäť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
  Kubranská 80
  911 01 Trenčín

  Poloha vchodu do areálu školy:
  N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
 • (+421) 32-7434-008
  Fax: 032-7432-755
  vedúca ŠJ: (+421) 32-7442-930

Fotogaléria